Τα ελαστικά είναι ζωτικής σημασίας για ένα ρυμουλκούμενο και πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Η φθορά των ελαστικών μπορεί να δημιουργηθεί από την κακή κατάσταση του οδοστρώνατος, της συμπεριφοράς κατά την οδήγηση αλλά και της ηλικίας αυτών.

Επομένως, ελέγχετε τακτικά (τουλάχιστον μία(1) φορά κάθε μήνα την κατάσταση των ελαστικών αλλά και την πίεση τους, ειδικά εάν το ρυμουλκούμενο έχει παραμείνει για αρκετό διάστημα ακινητοποιημένο.

Τα ελαστικά είναι ζωτικής σημασίας για ένα ρυμουλκούμενο και πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.Η φθορά των ελαστικών μπορεί να δημιουργηθεί από την κακή κατάσταση του οδοστρώνατος, της συμπεριφοράς κατά την οδήγηση αλλά και της ηλικίας αυτών.

Επομένως, ελέγχετε τακτικά (τουλάχιστον μία(1) φορά κάθε μήνα την κατάσταση των ελαστικών αλλά και την πίεση τους, ειδικά εάν το ρυμουλκούμενο έχει παραμείνει για αρκετό διάστημα ακινητοποιημένο.

 

Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών

Η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Μην ελέγχετε την πίεση των ελαστικών αμέσως μετά από μια (μακρά) πορεία. Η σωστή πίεση των ελαστικών βρίσκεται στο ελαστικό και εξαρτάται από τον τύπο του ελαστικού.

Αντικαταστήστε τα ελαστικά

Όταν……τα ελαστικά ξεραίνονται και φθείρονται…..Η αφυδάτωση προκαλέσει ρωγμές στην πλευρά του ελαστικού…Το βάθος πέλματος είναι ανεπαρκές……          Το βάθος του προφίλ των κύριων αυλακώσεων του ελαστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,6 mm σε ολόκληρη την περιφέρεια…….Για χειμερινά ελαστικά είναι 4 mm.

Τι συμβαίνει με τη λανθασμένη πίεση των ελαστικών;

Η σωστή πίεση των ελαστικών είναι σημαντική για την συμπεριφορά οδήγησης,το χειρισμό και τη μειωμένη φθορά.

Η πίεση των ελαστικών είναι πολύ χαμηλή

Αν η πίεση των ελαστικών είναι πολύ χαμηλή, η οδική σας επαφή είναι ανεπαρκής, και έχετε λιγότερη πρόσφυση στο δρόμο και περισσότερες πιθανότητες για ατύχημα.

 

Η πίεση των ελαστικών είναι πολύ υψηλή

Αν η πίεση των ελαστικών είναι πολύ υψηλή, το ρυμουλκούμενο θα αναπηδήσει. Τα ελαστικά θερμαίνονται αποτέλεσμα της οδήγησης, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση.

Η σωστή πίεση ελαστικών

Μόνο με τη σωστή πίεση έχετε σωστή επαφή με την επιφάνεια του δρόμου και μπορεί ολόκληρο το πέλμα του ελαστικού να πατάει σωστά. Ένα σωστά φορτωμένο τρέιλερ συμπεριφέρεται με ασφάλεια.

 

Σας ευχόμαστε καλά ταξίδια με γνώμονα πάντα την ασφάλεια όλων μας